Henrik Stephansen
Stentoften 4
7100 Vejle

Mobil:  +45 4040 2861
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


LinkedIn: http://dk.linkedin.com/pub/henrik-stephansen/18/a13/540/

 
Dansk og Engelsk verbalt og skriftligt anvendes dagligt (business level)

Tysk, Norsk og Svensk på forståelses niveau

 

Ansættelser og resultater i nedenstående

  

Region Syddanmark

Product Manager IP-telephony, Video-conferencing and Collaboration

 

Periode fra maj 2016 (nuværende position)
 
Ansvar for arkitektur og udvikling af Danmarks største installation af IP-telefoni (+26.000 enheder), Video-konference (+1000 enheder) samt Collaboration.
Funktioner og specielt oppetider i fokus grundet vitale pre-hospitale områder (112, vagtcentraler etc.), hvor menneskeliv kan være på spil ved nedetider.

 

Vestas A/S 

End User Computing Architect

Periode fra marts 2016 til maj 2016 (ellers rigtig spændende funktion - men sagde op grundet bedre tilbud)
 
Ansvar for arkitektur omkring End User Computing (uden personaleansvar)

 

Scanenergi Solutions A/S  (tidligere Danfoss Solutions A/S)

Head of Energy Management

Periode fra november 2013 til marts 2016  (virksomhed under afvikling)

Medarbejder ansvar: 9
 
Ansvar og ledelse af globalt Energy Management team bestående af 9 medarbejdere fordelt på roller som:

Energy Management Consultants, Energy Management Technicians, Energy Management Support Consultants, Global Change Managers.  Systems- and Application developers.

Ovenstående er specialist funktioner indenfor egenudviklede (SW) Energy Management Information Systems (EMiS).  Udvikling - Implementering - Anvendelse - IT-Drift (hosting ) og IT-Support af EMiS løsninger. Specialister indenfor automatisk dataopsamling.  Change Managere samt EMiS konsulenter dækkende hele Utility Management spektret indenfor implementering af energiledelse i større industrivirksomheder globalt.

 

Reduce your energy consumption

We work in partnership with major utility consumers to reduce our customers' annual utility costs by 10-30%.

Based on solid experience within different manufacturing businesses, we help our customers excel their strategic focus on energy management. Providing our competences and time at hand, our customers are able to continue the ordinary business. At the same time we provide the tools and knowledge to ensure their compliance with industry standards as well as financing solutions to invest in energy savings projects.
All in all, this helps our customers cut up to 30% of their energy costs, gain control and insight over their energy consumption and save the environment for tons of CO2.

Se mere omkring løsninger fra Scanenergi Solutions på www.scanenergi.com

 

Danske Commodities A/S

Head of IT Operations and IT Support

Periode fra april 2012 til oktober 2013.   Opsagde selv stillingen.

IT medarbejder ansvar: 15  (samt ansvar for eksterne IT-konsulenter på længerevarende kontrakt)
 
Organisere og udvikle IT infrastruktur- og IT support services i et komplekst 24/7 trading miljø, hvor nedetid ofte kan være lig med enorme tab.  Dermed stor fokus på tilgængelighed, kvalitet og sikkerhed.

Antallet af medarbejdere i dc gik fra 100 til 350 i den periode jeg var ansat. Alle brugere stillede store krav til IT – og var velbevandret i anvendelse af IT. Omkring 30% af organisationen var IT ansatte.

Grundet den heftige vækst skulle IT udvikles enormt på alle område – hvilket er sket igennem et hektisk år. Herunder er der beskrevet nogle af de projekter samt opnåede resultater igennem min periode i dc.  Før min tiltrædelse var der netop gennemført IT revision med resultatet meget sur smiley.  Dermed var der fokus fra ledelse og bestyrelse på at løfte IT-kvaliteten. Efter endt ansættelse blev IT revision gennemført med resultatet meget glad smiley.

 

Funktionsområder

 

·        Sikre høj oppetid af IT kritiske systemer samt sikre 24/7 tilgængelighed af IT Operations samt IT Support ressourcer. 
 

·        Løbende udvikle IT funktioner med det formål at kunne imødekomme forretningens enorme vækst. 
 

·        Udvikle styrker hos både interne samt eksterne igennem coaching, face-to-face samtaler, teambuilding og med fokus på ”Management By Motivation"

 

·       Organisere en IT afdeling under kraftig vækst af medarbejdere med fokus på at udvikle medarbejdere i den rigtige retning.
 

·       Inddeling af IT medarbejdere i klar organisation med funktions- og ansvarsbeskrivelser.
 

·       Rekruttering af konsulenter samt interne medarbejdere.
 

·       Identificere forretningskritiske IT services.
 

·        Etablering af service level agreements overfor forretningen samt overfor leverandører.
 

·        Business Continuity Management program.
 

·        Implementere dele af ITIL i takt med virksomheden modnes.
 

·        Identificere og gennemføre IT projekter som understøtter forretningen med fokus på skalerbarhed, tilgængelighed og sikkerhed.
 

·        Håndtering af leverandører (kontrakter, udbud, prisforhandling etc.).
 

·        Tæt samarbejde med forretningen omkring nye forretningstiltag som IT skal understøtte.
 

·        Håndtering af vagtordning med interne ressourcer tilgængeligt 24/7 – 365.
 

·        Håndtering af 24/7 - 365 - third-level vagtordning med eksterne ressourcer.
 

·        IT sikkerhed igennem IT Risk Management Program.
 

·        Outsourcing af 24/7 - 365 - monitorering af kritiske IT services.
 

·        Rapportering omkring IT projekter, IT support, IT service level, IT complience, IT sikkerhed.
 

·        Udvikling af 1 årlig samt 3 årlig IT strategi fra taktisk til operationel synkront med forretningens business planer (med milestones for implementering).
 

·        Nogen af de anvendte teknologier:  MS Server, MS SQL, Citrix, VMware, Hyper-V, HP SAN, Symantec Netbackup, Capasystems, MS SCOM, MS Windows 7, Cisco, iPhone, Lenovo, HP.

  

 

Resultater hos Danske Commodities 2012 - 2013

 

 

·        Udvikle IT infrastruktur fra at være “single point of failure” til et redundant setup med fokus på oppetid, hastighed og sikkerhed. (low-scale datacenter to enterprise datacenter).
 

·        Etablering af  redundante datacenter fasciliteter (diesel generator, UPS, racks, køling, adgangskontrol) hvor datacentre er fordelt på flere lokationer.
 

·        Implementere clustered file server services (server, storage).
 

·        Implementere Cisco netværk med fail-over funktioner og med høj sikkerhed.
 

·        Implementere nye WAN forbindelser med fokus på oppetid (fail-over).
 

·        Implementere foranstaltninger imod DDoS angreb.
 

·        Gennemføre 3D analyser omkring netværks-sikkerhed (penetration angreb).
 

·        Outsource 24/7 - 365 - netværk-, server- og applikations overvågning.
 

·        Implementere Desktop Management System (image- deploy- patch- asset-management).
 

·        Implementere Business Continuity Management på forretningskritiske IT services.
 

·        Implementere IT sikkerheds politik, awareness træning og IT risk management.
 

·        Implementere dc Academy omkring IT træning.
 

·        Implementere MS Lync (også telefoni) samt video konference faciliteter.
 

·        Implementere redundant Exchange miljø.
 

·        Implementere test-, staging- og produktions-miljø til dc's egenudviklede applikationer.
 

·        Implementere lokalt data backup system og harddrive encyption.
 

·        Implementere Mobile Device Management (MDM).
 

·        Kontraktforhandlinger med hosting-center.
 

·        Etablere klare processer for ansættelser, IT bestillinger, IT træning, ophør af ansættelse m.v.
 

·        Etablering af ITIL komponenter som Change Management, Incident Management, Problem Management, New Service Requests (klare processer).
 

·        Outsourcing af licens håndtering for at sikre complience, pris optimering samt kvalitet.
 

·        Konsolidere MS SQL miljø (licenser) til et clustered high-performance HW miljø.
 

·        Standardisere SW & HW (optimere indkøbsaftaler og kvalitet).
 

·        Udbud og med ny aftale på mobil- og mobil-data abonnementer med fokus på kvalitet og store besparelser.
 

·        Flytte imod "controlled IT" – hvor alle IT services skal være katalogiseret og med klare aftaler overfor forretingen og eksterne leverandører.
 

·        Introducere og organisere nye IT funktioner, som:  IT Business Relationship Manager, Chief Information Security Officer, Network Administrator, IT System Administrator, IT Desktop Manager, IT Support Specialist, IT Care Taker, IT Support Manager. 
 

·        Alle i IT organisationen med klare funktions- og ansvarsbeskrivelser.
 

·        Rekruttere og spotte de bedst mulige konsulenter på markedet – igen med sammenhæng i pris og kvalitet.
 
 

 

YIT koncernen (14 lande)

IT Manager (Danmark)
IT Function Manager Global Workstation Services
Member of global IT steering group (Group IT)

Periode 2009 – 2012 (3 år I den globale IT organization. 18 år i samme koncern)

IT medarbejder ansvar: 26  (20 globalt samt 6 i Danmark)

Samtidigt med mit funktionsområde som IT Manager hos YIT A/S (Danmark) fik jeg en rolle i Group IT som Function Manager Global Workstation Services.  Min globale rolle var at sikre standardisering/globalisering af IT systemer/IT services omkring end-user devices (PC'ere, MFP'ere, Mobile devices etc.), globalt migrerings-projekt (Windows7),  skarpe indkøbsaftaler og et komplet miljø omkring håndtering af end-user-devices fra indkøb til udfasning. 
Jeg havde ansvaret for en global organisation på 20 medarbejdere (13.000 PC'ere - 1500 MFP'ere etc.). Mit primære kompetence team var placeret i Estland, og ellers IT kompetencer i 14 forskellige lande.
Vi havde et meget velfungerende team, grundet teambuilding, face-to-face møder og nogle klare mål. En udfordrende opgave for hele teamet at skulle arbejde på tværs af grænser med forskellige kulturer.  Vi opnåede rigtigt gode resultater, så teamets funktionsområde var helt i kontrol, og dermed klar til outsourcing. Primo 2012 overtog Atea funktionsområdet, og alle medarbejdere blev overdraget til Atea.

 

Resultater hos YIT koncernen

 

·        Projekt ansvar for Workstation Services/Desktop Management/End User Devices.

 

·        Desktop Refresh project (Win XP -> Win7 migrering i 14 lande, 13.000 PC’ere).
 

·        Global Image project (global Windows 7 + BCE applicationer).
 

·        User Data virtualization project (centraliseret backup af lokale bruger data).
 

·        Global Group Policy management (konsolidering af GPO’ere).
 

·        Global Packaging team (dedikerede applikations-handling team. Primært i Estland).
 

·        Global PC-standardisering (ensartede PC’ere og indkøbs-processer i alle lande).
 

·        Global print standardisering (ensartede MFP’ere/applikationer/accounting etc.).

·        Direct print solution (direkte print fra PC til MFP.  Atea’s Cirrato løsning).

 

·        Medlem af den globale IT styregruppe.
  

 

YIT A/S

IT Manager   

(YIT A/S hed tidligere ABB Electric A/S. 
Blev opkøbt af YIT koncernen. Dele af YIT hedder idag Caverion)

Periode 1993 – 2012  (18 år) 

IT medarbejder ansvar: 6

Mødte virksomheden igennem mit virke som System Konsulent hos Danadata A/S.
Opgaverne var installation af servere og andet IT infrastruktur.  Efter nogle år overtog jeg ansvaret for IT Operations og IT Support funktionen.  Var i tæt samarbejde med IT Business Application teamet, som forestod udvikling af forretnings-systemer.

Resultater hos YIT A/S

 

·        Opbyning af IT Operations samt IT Support organisation.
 

·        Konsolidering af datacenter (VM-Ware/IBM TSM/IBM SAN/NETAPP, MS SQL, Citrix etc.).
 

·        Migrering til Cisco IP-telefoni.
 

·        Implementere MFP-everywhere (udskifte +200 printere til centraliserede MFP printere).

·        Wan strategi omkring MPLS, Trafic Shaping, QoS, 2-faktor sikkerhed, Spoc.
 

·        Implementere Desktop Management (image, patch, deployment, indkøb, standarder, pakketering).
 

·        SAP implementering.
 

·        Diverse akvisitions-projekter (YIT vækster igennem opkøb).
 

·        Diverse Windows migreringer.
 

·        WAN optimizing, Trafic Shaping, Iron Port, Citrix access gateway.
 

·        Mobile device management.
 

·        License Management og konsolidering.
 

·        Projekt ledelse af diverse projekter.
 

·        Leverandør styring.

 

  

Danadata A/S

System konsulent

Periode 1987 - 1993 (5 år)

Efter endt uddannelse som EDB-assistent ved Vejle EDB-skole blev jeg ansat som IT Supporter i en HOTline funktion hos Danadata A/S. Dengang var Danadata landets største IT leverandør med 80 ansatte.  Også her var jeg med i en virksomhed med enorm vækst.
Jeg varetog HOTline funktionen i ca. et år, hvorefter jeg havde den daglige ledelse (ikke HR mæssigt).
Skiftede derefter til en rolle som kørende System Tekniker, hvor jeg forestod IT installationer og IT reparationer hos Danadata’s kunder.  Sidenhed skiftede jeg til System Konsulent, hvor funktionsområdet var installation af netværk, servere, applikationer, backup og ERP-systemer.

 


Vejle EDB-skole

EDB-assistent

Periode 1985 – 1987 (2,5 år)

Tog den uddannelse der var på IT området (udover Datalog).  Uddannelsen var på 2,5 år.

 

Vejle Handelsskole 

Handels student

Periode  1982 – 1985 (3 år)

Højere Handelseksamen (HH).

 

Gennemførte kurser

Har gennemført flere leder-kurser oftest internt i virksomheden.
IT strategi på MBA niveau (via professor fra Henley universitetet i London).
Diverse e-learning kurser i ledelse, ITIL, Project Management, Strategi, Forretnings udvikling.
Diverse e-learning kurser i Microsoft operativ- og server-systemer.