Udvidet CV

AspIt  “Praktik- og jobvejleder”
Periode fra primo 2019 (nuværende funktion)

Ansvar for at opdyrke og vedligeholde virksomhedsnetværk, med det formål at matche elevens kompetencer med virksomhedens behov.  Aftaler omkring praktikforløb samt løbende opfølgning.  Målsætning er 80% i job efter gennemført praktikforløb og efter endt AspIT uddannelse.

Status i  min periode er 100% i ansættelse efter endt AspIT uddannelse. 

 

Region Syddanmark  “Product Manager Unified Communication”

Periode fra primo 2016 til primo 2019

Ingen ledelses- men produkt-ansvar

Ansvar for kompleks Cisco kommunikations løsning i hele Region Syddanmark.  Ca. 1000 high end video konference enheder, ca. 20.000 telefoni enheder.  Dertil en masse tillægsprodukter til virtuel kommunikation.   Sikre 24/7 stabil, sikker og high-end drift omfattende blandt andet 112 vagtcentralen, vagtlæger, alle hospitaler i regionen, psykiatri osv.
Leverandør- og kontrakt styring, governance, roadmap, sikkerhed, changes, beredskabsplaner.  Koordination med eksterne samt lokale ressourcer på sygehusene.

 

Scanenergi Solutions  “Head of Energy Management”

Periode fra primo 2014 til primo 2016.  (virksomheden lukkede aktiviteter ned)

Ledelses ansvar:  15 mixede IT/Energy Management ressourcer

Ansvar for Energy Management team bestående af højt kvalificerede ingeniører.  Opgaverne var energi optimeringer i større internationale virksomheder, såsom AirBus, Heineken bryggerierne osv.
Desuden ansvar for en række applikations udviklere til måling af energy flow.

 

Danske Commodities A/S  “Head of IT Operations”

Periode fra primo 2012 til ultimo 2013

Ledelses ansvar:  10 IT ressourcer

Organisere og udvikle IT infrastruktur- og IT support services i et komplekst 24/7 trading miljø, hvor nedetid ofte kan være lig med enorme tab.  Dermed stor fokus på tilgængelighed, kvalitet og sikkerhed.

Antallet af medarbejdere i dc gik fra 100 til 300 i den periode jeg var ansat. Alle brugere stillede store krav til IT – og var velbevandret i anvendelse af IT. Omkring 30% af organisationen var IT ansatte.

Grundet den heftige vækst skulle IT udvikles enormt på alle område – hvilket er sket igennem et hektisk år. Herunder er der beskrevet nogle af de projekter samt opnåede resultater igennem min periode i dc.

Funktionsområder

 • Sikre høj oppetid af IT kritiske systemer samt sikre 24/7 tilgængelighed af IT Operations samt IT Support ressourcer.
 • Løbende udvikle IT funktioner med det formål at kunne imødekomme forretningens enorme vækst.
 • Udvikle styrker hos både interne samt eksterne igennem coaching, face-to-face samtaler, teambuilding.
 • Organisere en IT afdeling under kraftig vækst af medarbejdere med fokus på at udvikle medarbejdere i den rigtige retning.
 • Inddeling af IT medarbejdere i klar organisation med funktions- og ansvars-beskrivelser.
 • Rekruttering af konsulenter samt interne medarbejdere.
 • Identificere og behandle forretningskritiske IT services (SLA)
 • Business Continuity Management program.
 • Implementere dele af ITIL i takt med virksomheden modnes.
 • Identificere og gennemføre IT projekter som understøtter forretningen med fokus på skalerbarhed, tilgængelighed og sikkerhed.
 • Håndtering af leverandører (kontrakter, udbud, SLA, prisforhandlinger etc.).
 • Tæt samarbejde med forretningen omkring nye forretningstiltag som IT skal understøtte.
 • Håndtering af vagtordning med interne ressourcer tilgængeligt 24/7 – 365.
 • Håndtering af 24/7 – 365 – third-level vagtordning med eksterne ressourcer.
 • IT sikkerhed igennem IT Risk Management Program.
 • Outsourcing af 24/7 – 365 – monitorering af kritiske IT services.
 • Rapportering omkring IT projekter, IT support, IT service level, IT complience, IT sikkerhed.
 • Udvikling af 1 årlig samt 3 årlig IT strategi fra taktisk til operationel synkront med forretningens business planer (med milestones for implementering).
 • Nogen af de anvendte teknologier: MS Server, MS SQL, Citrix, VMware, Hyper-V, HP SAN, Symantec Netbackup, Capasystems, MS SCOM, MS Windows 7, C5, Cisco, iPhone, Lenovo

Resultater hos Danske Commodities 2012 – 2013

 • Udvikle IT infrastruktur fra at være “single point of failure” til et redundant setup med fokus på oppetid, hastighed og sikkerhed. (low-scale datacenter to enterprise datacenter).
 • Etablering af redundante datacenter faciliteter (diesel generator, UPS, racks, køling, adgangskontrol) hvor datacentre er fordelt på flere lokationer.
 • Implementere clustered file server services (servere, storage).
 • Implementere Cisco netværk med fail-over funktioner og med høj sikkerhed.
 • Implementere nye WAN forbindelser med fokus på oppetid (fail-over).
 • Implementere foranstaltninger imod DDoS angreb.
 • Gennemføre 3D analyser omkring netværks-sikkerhed (penetration angreb).
 • Outsource 24/7 netværk-, server- and applikations overvågning (Axcess / MindZet).
 • Implementere Desktop Management System (image- deploy- patch- asset-management).
 • Implementere Business Continuity Management på forretningskritiske IT services.
 • Implementere IT sikkerheds politik, awareness træning og IT risk management.
 • Implementere dc Academy omkring IT træning.
 • Implementere MS Lync (også telefoni) samt video konference fasciliterer.
 • Implementere redundant Exchange miljø.
 • Implementere test-, staging- og produktions-miljø til egenudviklede applikationer.
 • Implementere lokalt data backup system og harddrive encyption.
 • Implementere Mobile Device Management (MDM).
 • Kontraktforhandlinger med hosting-center (priser, SLA).
 • Etablere klare processer for ansættelser, bestillinger, IT træning, ophør af ansættelse.
 • Etablering af ITIL komponenter som Change Management, Incident Management, Problem Management, New Service Requests (klare processer).
 • Outsourcing af licens håndtering for at sikre complience samt kvalitet.
 • Konsolidere MS SQL miljø (licenser) til et clustered high-performance HW miljø.
 • Standardisere SW & HW (optimere indkøbsaftaler og kvalitet).
 • Udbud og med ny aftale på mobil- og mobil-data abonnementer med fokus på kvalitet og store besparelser.
 • Flytte imod “controlled IT” – hvor alle IT services skal være katalogiseret og med klare aftaler overfor forretingen og eksterne leverandører.
 • Indfasning af DTU Kraftvarmeværk fra DONG til dc (medarbejdere samt IT systemer).
 • Introducere og organisere nye IT funktioner, som: IT Business Relationship Manager, Chief Information Security Officer, Network Administrator, IT System Administrator, IT Desktop Manager, IT Support Specialist, IT Care Taker, IT Support Manager.
 • Alle i IT organisationen med klare funktions- og ansvars-beskrivelser.
 • Rekruttere og spotte de bedst mulige konsulenter på markedet – igen med sammenhæng i pris og kvalitet.

 

YIT koncernen (14 lande)  ”IT Manager”

Periode 2009 – 2012 (stadig i samme koncern – dvs. 18 års ancienitet)

Ledelses ansvar:  20 IT medarbejdere globalt samt 8 IT medarbejdere i Danmark

Samtidigt med mit funktionsområde som IT Manager hos YIT A/S (Danmark) havde jeg en rolle i Group IT som Global Workstation Services Manager.  Desuden også en fremtrådende rolle i IT styregruppen omkring andre globale standardiserings/harmoniserings-projekter, som SAP implementering, SAP mobile, Exchange, Netværk,  NETAPP (og mange andre).
Min globale rolle var at sikre standardisering/globalisering af IT systemer/IT services omkring end-user devices (PC’ere, MFP’ere, Mobile devices etc.), globalt migrerings-projekt (Windows7),  skarpe indkøbsaftaler og et komplet miljø omkring håndtering af end-user-devices fra indkøb til udfasning.
Jeg havde ansvaret for en global organisation på 20 medarbejdere. Mit primære kompetence team var placeret i Estland, og ellers IT kompetencer i 14 forskellige lande.
Vi havde et meget velfungerende team, grundet teambuilding, masser af dialog, face-to-face møder og nogle klare mål. En udfordrende opgave for hele teamet at skulle arbejde på tværs af grænser med forskellige kulturer.  Men vi opnåede rigtigt gode resultater, så teamets funktionsområde var helt i kontrol, og dermed klar til outsourcing. Primo 2012 overtog Atea funktionsområdet, og alle medarbejdere blev overdraget til Atea.

Resultater hos YIT koncernen

 • Projekt ansvar for Workstation Services / Desktop Management / End User Devices
 • Projekt ansvar for SAP mobile (udvidet anvendelse af mobile enheder til SAP)
 • Desktop Refresh project (Win XP -> Win7 migrering i 14 lande, 13.000 PC’ere)
 • Global Image project (global Windows 7 + BCE applicationer)
 • User Data virtualization project (centraliseret backup af lokale bruger data)
 • Global Group Policy management (konsolidering af GPO’ere)
 • Global Packaging team (dedikerede applikations-handling team. Primært i Estland)
 • Global PC-standardisering (ensartede PC’ere og indkøbs-processer i alle lande
 • Global print standardisering (ensartede MFP’ere / applikationer /accounting etc.)
 • Direct print solution (direkte print fra PC til MFP. Atea’s Cirrato løsning)
 • Medlem af den globale IT styregruppe (YIT Group IT talte 200 IT medarbejdere)

 

 YIT A/S  ”IT Manager”

Periode 1993 – 2012  (18 år)

Ledelses ansvar:  8 IT medarbejdere i Danmark

Mødte YIT A/S (som dengang hed ABB Electric A/S) igennem mit virke som System Konsulent hos Danadata A/S.
Opgaverne var installation af servere og andet IT infrastruktur.  Efter nogle år overtog jeg ansvaret for IT Operations og IT Support funktionen.  Var i tæt samarbejde med IT Business Application teamet, som forestod udvikling af forretnings-systemer.

Resultater hos YIT A/S

 • Opbyning af IT Operations samt IT Support organisation.
 • Konsolidering af datacenter (VM-Ware / IBM TSM / IBM SAN / NETAPP, MS SQL, Citrix etc.).
 • Migrering til Cisco IP-telefoni.
 • Implementere MFP-everywhere (udskifte +200 printere til centraliserede MFP printere).
 • WAN strategi omkring MPLS, Trafic Shaping, QoS, 2-faktor sikkerhed, Spoc.
 • Implementere Desktop Management (image, patch, deployment, indkøb, standarder, pakketering).
 • SAP implementering (i samarbejde med IT Business Application teamet)
 • Diverse akvisitions-projekter (YIT vækster igennem opkøb af andre virksomheder).
 • Diverse Windows migreringer.
 • WAN optimizing, Traffic Shaping, Iron Port, Citrix access gateway.
 • Mobile device management.
 • License Management og konsolidering.
 • Projekt ledelse af diverse projekter.
 • Leverandør styring.

  

Danadata A/S  ”System konsulent”

Periode 1987 – 1993 (5 år)

Efter endt uddannelse som EDB-assistent ved Vejle EDB-skole blev jeg ansat som IT Supporter i en HOTline funktion hos Danadata A/S. Dengang var Danadata landets største IT leverandør med 80 ansatte.  Også her var jeg med i en virksomhed med enorm vækst.
Jeg varetog HOTline funktionen i ca. et år, hvorefter jeg havde den daglige ledelse.
Skiftede derefter til en rolle som kørende System Tekniker, hvor jeg forestod IT installationer og IT reparationer hos Danadata’s kunder.  Sidenhed skiftede jeg til System Konsulent, hvor funktionsområdet var installation af netværk, servere, applikationer, backup og ERP-systemer.


Vejle EDB-skole  ”EDB-assistent”

Periode 1985 – 1987 (2,5 år)

Tog den uddannelse der var på IT området (udover Datalog).  Uddannelsen var på 2,5 år.


Vejle Handelsskole  ”Handels student”

Periode  1982 – 1985 (3 år)

Højere Handelseksamen (HH)

 

Gennemførte kurser

Har gennemført flere leder-kurser oftest internt i virksomheden.
IT strategi på MBA niveau (via professor fra Henley universitetet i London).
Diverse e-learning kurser i ledelse, ITIL, Project Management, Strategi, Forretnings udvikling.
Diverse e-learning kurser i Microsoft operativ- og server-systemer.
ITIL certificeringskursus gennemført